Euro
Sri Lankan rupee

Euro / Sri Lankan rupee

Euro to Sri Lankan rupee

Thursday, August 22, 2019
1 Euro = 199 Sri Lankan rupees
Calculator from Euro to Sri Lankan rupee -
Euros EUR
Sri Lankan rupees LKR
199
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Sri Lankan rupees (LKR)
1 Euros199 Sri Lankan rupees
5 Euros995 Sri Lankan rupees
10 Euros1,989 Sri Lankan rupees
50 Euros9,945 Sri Lankan rupees
100 Euros19,890 Sri Lankan rupees
500 Euros99,450 Sri Lankan rupees
1,000 Euros198,901 Sri Lankan rupees
5,000 Euros994,504 Sri Lankan rupees
10,000 Euros1,989,007 Sri Lankan rupees
50,000 Euros9,945,036 Sri Lankan rupees
From Sri Lankan rupees (LKR) to Euros (EUR)
5 Sri Lankan rupees0.03 Euros
10 Sri Lankan rupees0.05 Euros
50 Sri Lankan rupees0.25 Euros
100 Sri Lankan rupees0.50 Euros
500 Sri Lankan rupees2.51 Euros
1,000 Sri Lankan rupees5.03 Euros
5,000 Sri Lankan rupees25.14 Euros
10,000 Sri Lankan rupees50.28 Euros
50,000 Sri Lankan rupees251.38 Euros
100,000 Sri Lankan rupees502.76 Euros