Euro

Euro / Pakistani rupee (Pakistan)

Exchange Calculator from Euro to Pakistani rupee

1 Euro = ₨ 114 PKR
Calculator from Euros to PKR

EUR

PKR
Calculator from PKR to Euros

PKR

EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to PKR (PKR)
1 EUR 114 PKR
5 EUR 572 PKR
10 EUR 1.144 PKR
50 EUR 5.719 PKR
100 EUR 11.439 PKR
500 EUR 57.194 PKR
1000 EUR 114.388 PKR
5000 EUR 571.942 PKR
From PKR (PKR) to Euros (EUR)
1 PKR = 0,01 EUR
5 PKR = 0,04 EUR
10 PKR = 0,09 EUR
50 PKR = 0,44 EUR
100 PKR = 0,87 EUR
500 PKR = 4,37 EUR
1000 PKR = 8,74 EUR
5000 PKR = 43,71 EUR