Euro

Euro / Singapore dollar (Singapore)

Exchange Calculator from Euro to Singapore dollar

1 Euro = S$ 1,52 SGD
Calculator from Euros to SGD

EUR

SGD
Calculator from SGD to Euros

SGD

EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to SGD (SGD)
1 Euros 1,52 SGD
5 Euros 7,58 SGD
10 Euros 15,15 SGD
50 Euros 75,76 SGD
100 Euros 152 SGD
500 Euros 758 SGD
1000 Euros 1.515 SGD
5000 Euros 7.576 SGD
From SGD (SGD) to Euros (EUR)
1 SGD = 0,66 Euros
5 SGD = 3,30 Euros
10 SGD = 6,60 Euros
50 SGD = 33,00 Euros
100 SGD = 66,00 Euros
500 SGD = 330 Euros
1000 SGD = 660 Euros
5000 SGD = 3.300 Euros