Euro

Euro / Romanian leu (Romania)

Exchange Calculator from Euro to Romanian leu

1 Euro = 4,59 Lei
Calculator from Euro to Romanian leu
EUR
RON
Calculator from Romanian leu to Euro
RON
EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Lei (RON)
1 Euros 4,59 Lei
5 Euros 22,94 Lei
10 Euros 45,88 Lei
50 Euros 229 Lei
100 Euros 459 Lei
500 Euros 2.294 Lei
1000 Euros 4.588 Lei
5000 Euros 22.938 Lei
From Lei (RON) to Euros (EUR)
1 Lei = 0,22 Euros
5 Lei = 1,09 Euros
10 Lei = 2,18 Euros
50 Lei = 10,90 Euros
100 Lei = 21,80 Euros
500 Lei = 109 Euros
1000 Lei = 218 Euros
5000 Lei = 1.090 Euros