Euro

Euro / Romanian leu (Romania)

Exchange Calculator from Euro to Romanian leu

1 Euro = 4,60 Lei
Calculator from Euro to Romanian leu
EUR
RON
Calculator from Romanian leu to Euro
RON
EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Lei (RON)
1 Euros 4,60 Lei
5 Euros 23,01 Lei
10 Euros 46,02 Lei
50 Euros 230 Lei
100 Euros 460 Lei
500 Euros 2.301 Lei
1000 Euros 4.602 Lei
5000 Euros 23.010 Lei
From Lei (RON) to Euros (EUR)
1 Lei = 0,22 Euros
5 Lei = 1,09 Euros
10 Lei = 2,17 Euros
50 Lei = 10,86 Euros
100 Lei = 21,73 Euros
500 Lei = 109 Euros
1000 Lei = 217 Euros
5000 Lei = 1.086 Euros