Euro

Euro / Thai baht (Thailand)

Exchange Calculator from Euro to Thai baht

1 Euro = ฿ 37,98 baht
Calculator from Euro to Thai baht

EUR

THB
Calculator from Thai baht to Euro

THB

EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to baht (THB)
1 EUR 37,98 THB
5 EUR 190 THB
10 EUR 380 THB
50 EUR 1.899 THB
100 EUR 3.798 THB
500 EUR 18.990 THB
1000 EUR 37.981 THB
5000 EUR 189.904 THB
From baht (THB) to Euros (EUR)
1 THB = 0,03 EUR
5 THB = 0,13 EUR
10 THB = 0,26 EUR
50 THB = 1,32 EUR
100 THB = 2,63 EUR
500 THB = 13,16 EUR
1000 THB = 26,33 EUR
5000 THB = 132 EUR