Euro

Euro / Turkish lira (Turkey)

Exchange Calculator from Euro to Turkish lira

1 Euro = ₺ 3,93 Turkish lira
Calculator from Euro to Turkish lira

EUR

TRY
Calculator from Turkish lira to Euro

TRY

EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Turkish lira (TRY)
1 Euros 3,93 Turkish lira
5 Euros 19,63 Turkish lira
10 Euros 39,26 Turkish lira
50 Euros 196 Turkish lira
100 Euros 393 Turkish lira
500 Euros 1.963 Turkish lira
1000 Euros 3.926 Turkish lira
5000 Euros 19.630 Turkish lira
From Turkish lira (TRY) to Euros (EUR)
1 Turkish lira = 0,25 Euros
5 Turkish lira = 1,27 Euros
10 Turkish lira = 2,55 Euros
50 Turkish lira = 12,74 Euros
100 Turkish lira = 25,47 Euros
500 Turkish lira = 127 Euros
1000 Turkish lira = 255 Euros
5000 Turkish lira = 1.274 Euros