Euro

Euro / Turkish lira (Turkey)

Exchange Calculator from Euro to Turkish lira

1 Euro = 4,32 Turkish lira
Calculator from Euro to Turkish lira
EUR
TRY
Calculator from Turkish lira to Euro
TRY
EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Turkish lira (TRY)
1 Euros 4,32 Turkish lira
5 Euros 21,62 Turkish lira
10 Euros 43,25 Turkish lira
50 Euros 216 Turkish lira
100 Euros 432 Turkish lira
500 Euros 2.162 Turkish lira
1000 Euros 4.325 Turkish lira
5000 Euros 21.623 Turkish lira
From Turkish lira (TRY) to Euros (EUR)
1 Turkish lira = 0,23 Euros
5 Turkish lira = 1,16 Euros
10 Turkish lira = 2,31 Euros
50 Turkish lira = 11,56 Euros
100 Turkish lira = 23,12 Euros
500 Turkish lira = 116 Euros
1000 Turkish lira = 231 Euros
5000 Turkish lira = 1.156 Euros