Euro
Turkish lira

Euro / Turkish lira ()

Exchange Calculator from Euro to Turkish lira

Tuesday, December 11, 2018
1 Euro = 6.05 Turkish lira
Calculator from Euro to Turkish lira -
Euros EUR
Turkish lira TRY
6.05
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Turkish lira (TRY)
1 Euros6,05 Turkish lira
5 Euros30,27 Turkish lira
10 Euros60,54 Turkish lira
50 Euros302,71 Turkish lira
100 Euros605,42 Turkish lira
500 Euros3.027,09 Turkish lira
1000 Euros6.054,18 Turkish lira
5000 Euros30.271 Turkish lira
10000 Euros60.542 Turkish lira
50000 Euros302.709 Turkish lira
From Turkish lira (TRY) to Euros (EUR)
1 Turkish lira0,17 Euros
5 Turkish lira0,83 Euros
10 Turkish lira1,65 Euros
50 Turkish lira8,26 Euros
100 Turkish lira16,52 Euros
500 Turkish lira82,59 Euros
1000 Turkish lira165,18 Euros
5000 Turkish lira825,88 Euros
10000 Turkish lira1.651,75 Euros
50000 Turkish lira8.258,76 Euros